Skip to main content

הכנת משחק למכת ערוב

יצירה של משחק למכת ערוב
מחביאים יצוג של מכת ערוב, תערובת חיות טורפות ומזיקות .
לאחר שהילדים מצאו את האבן עם היצוג של המכה המשימה היא לשחק הנחש בא.
עומדים בשורה או חצי מעגל, תלוי בכמות הילדים, המשתתף עם החבל מעביר אותו צמוד לקרקע מתחת לרגלי הילדים. כשהוא מעביר את החבל הוא מכריז בקול ש"הנחש בא" והילדים העומדים מולו צריכים לקפוץ, כך שרגליהם לא יגעו בנחש.