Skip to main content

הכנת מצלמה ביתית בקלות ובמהירות

 
מאת ד"ר אדוה שביב

הנה גרסה ביתית פשוטה ביותר למצלמות מסוג "קאמרה אובסקורה" (או "לשכה אפלה", כלומר, חדר חשוך) - המצלמות הראשונות, שנוצרו כבר לפני יותר מאלפיים שנה (!).
 
מה צריך:
 
- שני גלילי קרטון, אחד מהם רחב מעט יותר מהאחר, כך שיהיה אפשר להשחיל אחד בתוך השני. כאן השתמשנו בגליל נייר טואלט ובגליל נייר מגבת.
- פיסת נייר אלומיניום ("נייר כסף").
- פיסת נייר שעווה (נייר פרגמנט/נייר סנדוויצ'ים), או נייר מעט שקוף אחר. אנחנו השתמשנו בנייר הנמצא באריזות שקפים ומפריד בין השקפים.
- עפרון, מספריים, נייר-דבק (סלוטייפ), קיסם.
DIY Camera Obscura 2
 
בדקו שהגלילים ברוחב מתאים: אחד נכנס לתוך השני כך שניתן להזיז אותו, אך הוא לא נופל. גליל נייר המגבת וגליל נייר הטואלט התאימו לנו בדיוק ברוחבם, ולכן חתכנו את גליל נייר המגבת כדי לקצר אותו. השארנו אותו מעט ארוך יותר מהגליל השני, כדי להבדיל ביניהם בקלות.
 
DIY Camera Obscura 3

אם לא מצאתם שני גלילים ברוחב מתאים, פשוט התאימו אחד מהם לרוחב המבוקש: גזרו אותו לאורכו כמו בתמונה (1), והדביקו קצה על קצה - בעזרת נייר-דבק (2) - כך שיתאים לגליל השני.
DIY Camera Obscura 4
מתחילים בגליל הרחב. קחו פיסת נייר אלומיניום (1), עטפו היטב קצה אחד של הגליל והדקו אותו לגליל בעזרת נייר-דבק (שימו-לב שהאטימה לאור תהיה מושלמת - 2). בעזרת קיסם צרו חור קטנטן (ברוחב הקיסם) במרכז עיגול האלומיניום (3). 
DIY Camera Obscura 5
 
את הגליל הצר יותר עוטפים בנייר השעווה. כדי שיהיה קל יותר להדביק אותו בצורה ישרה, כדאי להניח עליו את הגליל ולסמן מסביבו עיגול בעפרון (1), לגזור קווי "שמש" סביב העיגול (2), להניח את העיגול במקומו על הגליל (3) ולקפל ולהדביק כל פיסת "קרן שמש" גזורה בעזרת נייר-דבק (4).
 
DIY Camera Obscura 6
זהו!
 
הכניסו את הגליל הצר (העטוף בנייר שעווה) לתוך הרחב (העטוף בנייר אלומיניום), וצאו למקום שטוף-שמש. מצמידים היטב לעין את הקצה הפתוח (זה שאינו עטוף), כך שלא תהיה כניסת אור בין העין לבין הגליל (לחובשי משקפיים כדאי לסוכך בידיים על הפתחים מסביב), ומכוונים את המבט לחפץ מואר היטב, כגון עץ. מכוונים את המרחק בין הגלילים (על-ידי הרחקה או קירוב של הגליל הפנימי) עד שמקבלים תמונה חדה ככל האפשר. מה רואים? שימו-לב... התמונה שונה מכפי שהיא נראית ללא המצלמה! הנה רמז: בתמונה הראשונה כאן נראות צמרות עצים דרך המצלמה. איפה נראים השמיים?... :-)
 
נ.ב. זוהי מצלמה אמיתית. פירוש הדבר הוא שבאופן עקרוני ניתן לפתח את התמונה, אלא שיש צורך בחשיפה ארוכה מאוד - העמדת המצלמה במקומה למשך מספר שעות בלא תזוזה - וכן בחדר-חושך ובחומרים מיוחדים לפיתוח תמונות. אנחנו הסתפקנו בהנאה שביצירה ובצפייה.