Skip to main content

הכנת מפה על פי ספר

הכנת משחק מפה לספר "הצב ביצבוץ" מאת רינת הופר. ניתן לשחק עם המפה בשילוב עם קריאה בספר.

מציירים מסלול מעגלי בהתאם לסיפור עם ציוני דרך של הפרחים והדמויות אותן הוא פוגש בדרך. בנוסף מכינים קלף קטן עם היצוג של הדמות או הפרח שאותה פוגש הצב. לדוגמא פסים שחור לבן המייצגים את הדוכיפת. הילדים יסמנו את המסלול של הצב בעזרת הקלפים עם הסימן המתאים לדמות או לפרח , זאת בזמן או אחרי הקראת הסיפור .

 

סיווג חפשי