Skip to main content

הכנת מטוס מנייר MK-02

יצירה ליום העצמאות :

סרטון המדגים דרך לקיפול מטוס מנייר

 מתאים כפעילות  ליום העצמאות , ללמוד להכין עם הילדים לפני שהולכים לראות את המטסים של חיל האויר.