Skip to main content

הכנת הזמנה למסיבת פיג'מות

סרטון המדגים הכנת תמונה המתאימה כהזמנה למסיבת פיז'מות.

חומרים :

  • מכחול
  • צבעי גואש- שחור חום לבן כחול
  • דף

אפשרות נוספת לעשות ללא צביעה עם החומרים הבאים:

  • בריסטול שחור חום וכחול
  • דבק
  • מספרים
  • עיניים זזות