Skip to main content

החבאת חיות פלסטיק יצוג למכת מצרים- ערוב

הצבת חיות טורפות, המייצגות את מכת ערוב, מתאימה למשחק חפש את מכות מצרים מסביב לשולחן ליל הסדר או כפעילות לקראת פסח.

למידת מכות מצרים בעת משחק "חפש את המטמון" עם יצוגים של מכות מצרים , מאפשרת הכרה וזכירה של עשר המכות כולל משמעותן.