Skip to main content

בחירת צבע עם הילדים לחדר

מציגים לילדים את מניפת הצבעים ומציעים להם לבחור 3 צבעים שהם אוהבים.

מכאן ניתן להתרכז בגוונים השונים של הצבעים שבחרו ולבחור את המועמד או שני המועמדים הסופיים.

מהצבע שבחרו מומלץ להפחית את הגוון לבהיר יותר על הקיר הצבע נראה חזק יותר.