Skip to main content

איך מתחילים ללמד את הילדים אנגלית ?

צפו בסרטון כדי לראות איך רויטל וילמובסקי מציעה להתחיל ללמד את הילדים אנגלית.

אילו סוגי אותיות יש בשפה האנגלית ומה בדרך כלל מבלבל את הילדים ?