Skip to main content

איך לתקוע בשופר?

סרטון המדגים תקיעה בשופר. הקשבה לתקיעה בשופר בבית הכנסת היא חוויה מרגשת לילדים, לפני ההגעה לבית הכנסת, זו הזדמנות להסביר להם את המשמעות של מנהג התקיעה בשופר.

הילדים הבוגרים יכולים לנסות ולהתאמן בתקיעה בשופר אמיתי, עודדו אותם על המאמץ, גם אם לא הצליחו מיד, ההתמדה והנחישות תוביל בסופו של דבר לתוצאה הרצויה.