Skip to main content

איך להשמיע צליל של בובוזלה ?

סרטון המדגים איך להכין הדמייה של הרעש שנוצר מאלפי בובוזלות המשמשות את אוהדי המונדיאל במשחקי הכדורגל.

חומרים:

  • בלון בצבע הקבוצה האהובה
  • אומים