Skip to main content

איך להכין תחתיות לכוסות מפקקי שעם?

יצירה מפקקי שעם - תחתית לכוס
 

סרטון הדרכה המדגים את להכין יצירה של תחתית לכוס מפקקים של בקבוקי יין.

מתאים להעניק כמתנה לחג מתוצרת עצמית.
 

החומרים הדרושים:

  • פקקי שעם
  • דבק חם-  שימוש יעשה על ידי מבוגר
  • סרט בד