Skip to main content

איך להכין קישוט לקיר מגלילי נייר טואלט?

יצירה מעוצבת לחדר מגלילי נייר טואלט 


סרטון הדרכה ליצירה של קישוט לקיר בעזרת גלילי נייר טואלט.
ההדרכה מדגימה הדבקה של הגלילים בעזרת דבק חם, אך ניתן להשתמש גם בדבק רגיל ולהצמיד את ההדבקה בעזרת אטבי כביסה- עד שהגלילים ידבקו. 
שימוש בדבק חם יעשה בעזרת מבוגר.