Skip to main content

איך להכין פרפרים מבקבוק חלב?

יצירה של פרפרים מבקבוק חלב מפלסטיק

סרטון המלמד איך להכין פרפרים מוצלחים במיוחד מבקבוק פלסטיק.
כדאי לעזור לילדים בחיתוך הפרפרים ולתת להם לצבוע בטושים המתאימים לציור על פלסטיק.

 

יש להעזר במבוגר להכנת היצירה.