Skip to main content

איך להכין פסיפס מקליפות ביצים ?

יצירה של פסיפס מקליפות ביצים

הסרטון מלמד איך להכין יצירה נהדרת עם חומרים זמינים בבית - קליפות ביצים. כדי לעבוד בבטיחות עם קליפות הביצים חשוב להסביר לילדים שלא מכניסים ידיים לפה אחרי שנוגעים בקליפות הביצים. בכל מקרה, היצירה מיועדת לילדים שמסוגלים להמנע מלהכניס את הידיים לפה.

אפשר גם להרתיח את קליפות הביצים לאחר ששטפנו אותם.

חומרים דרושים:

  • צבעים
  • קליפות ביצים
  • דבק
  • מכחול
  • בריסטול