Skip to main content

איך להכין נר מקלמנטינה ?

יצירה של נר מפרי הדר

סרטון המדגים הכנה של יצירה לה נדרשת השגחת מבוגר. 

הכנה של נר מחומרים טבעיים, קלמנטינה ושמן זית.

ניתן ליצור חנוכיה מקורית מחצאי קלמנטינות.