Skip to main content

איך להכין מכונית שזזה בעזרת בלון ?

ניסוי מדעי - הכנת צעצועים זזים

נדרשת השגחת מבוגר

 

סרטון המדגים איך להכין מכונית שזזה באמצעות ניפוח של בלון.

 

החומרים הדרושים:

  • פקק
  • קשים
  • מספרים
  • עפרון 
  • סרגל
  • בלון
  • נייר דבק חזק
  • קרטון
  • לוח עבה מסול
  • שיפוד