Skip to main content

איך להכין מחזיק עפרונות עם עפרונות ?

היא לקחה חבילת עפרונות צבעוניים ובקבוק פלסטיק והפכה אותם למחזיק עפרונות