Skip to main content

איך להכין כלב מבננות ?

כיבוד עם פירות בצורות כלב מבננות

הוא לקח שתי בבנות , 2 קיסמים ושני צימוקים והפך אותם לכלב.