Skip to main content

איך להכין חוברת קטנה מדף אחד ?

יצירה של חוברת קטנה ודף אחד
 

סרטון הדרכה המדגים איך להכין חוברת קטנה מקיפולי נייר.
אפשר להכין את היצירה ולכתוב בחוברת סיפור קצר או ברכה בהמשכים.