Skip to main content

איך להכין בובה לארגון הסיכות והגומיות ?

יצירה לבנות- בובה לארגון הסיכות

סרטון הדרכה המלמד איך להכין בובה עם צמות לארגון סיכות וגומיות.
 

חומרים נדרשים:

  • סול
  • דבק חם - שימוש בדבק חם יעשה על ידי מבוגר
  • מספרים
  • צמר
  • טושים