Skip to main content

איך להכין אירגונית מקרטון?

יצירה לפסח- הכנת אירגונית מקרטון
סרטון בו מדגימים איך להכין פתרון אחסון לכבוד הסדר והנקיון לקראת פסח.


החומרים הדרושים:

  • קופסת קרטון
  • גלילי נייר סופג
  • נייר עטיפה
  • דבק
  • מספרים
  • סרגל
  • עפרון