Skip to main content

אותיות ABC בתחפושת איך לצייר פיל ודובי ?

מאת סיגידי

סרטון מתוך אותיות באנגלית בתחפושת A-M חוברת פעילות ויצירה הממחישה בדרך משעשעת וקלילה כיצד הופכות אותיות באנגלית לבעלי חיים. ההדגמה בסרטון מציגה איך לצייר דובי מהאות B ופיל מהאות E.
החוברת, פרי פיתוחה של סיגידי, מציעה לילדים מפגש יצירתי עם משחקי אותיות המסייעים להם בהכרתן, תוך הדגמת משמעותן.