Skip to main content

אוריגמי - ציפור

סרטון המדגים הכנת ציפור מנייר.

הרחבות:

  •  מיחזור- ניתן להשתמש בנייר עיתון או מגזין ישן .
  • הכנת ציפורים נודדות בסתו, למשל לאחר צפיה בתעופת הציפורים הנודדות במקומות שונים בארץ.
  • הכנת ציפורים בגן החיות לאחר צפיה בכלוב של הציפורים.
  • תחנת יצירה של צורות אוריגמי ביום הולדת לחלוקת ציפורים או ללימוד הקיפולים את הילדים.