Skip to main content

אוריגמי - פרח לוטוס

סרטון המדגים הכנת פרח לוטוס מנייר.

  • מיחזור- ניתן להכין מנייר עיתון או מגזין ישן.
  • מתאים להכנה בט"ו בשבט.
  • פעילות מתאימה לזמן הפסקות בבית הספר.
  • עיצוב ושילוב כקישוט למסיבה.