Skip to main content

איך להכין חילזון מקשית שתייה ?

היא לקחה קשיות שתייה והפכה אותן לחילזון
מומלץ להשתמש בקשית שתייה מהסוג אם חלק מתקפל גדול