Skip to main content

הכנת כרטיס ברכה קופץ עם בית

סרטון המדגים הכנת כרטיס ברכה קופץ עם בית.

מתאים ליום המשפחה, הכנת כרטיס ברכה לבני המשפחה עם הקדשה אישית.

מתאים ככרטיס ברוכים השבים הביתה.

חומרים דרושים:

  • מספריים
  • דבק
  • בריסטול
  • טושים
  • נייר