Skip to main content

לזהות צורות עננים

להסתכל בשמיים ולנסות למצוא בעננים צורות

מפעילים את הדמיון ומנסים לראות מה מזכירה לנו הצורה של העננים בשמיים.

למשל, פרפר, ציפור, לב .

הרבה העננים בשמיים לובשים צורות שונות כל פעם מחדש, נחמד במהלך טיול, או נסיעה לחו"ל, לעשות תמונות כל פעם כשרואים צורה מעניינת לשמיים או בשמיים. אחר כך ניתן להזכר איפה צילמנו את השמיים האילו, מאיזה מקום השמיים הללו. ניתן להכין אלבום המתעד צורות שונות של השמים מכל מיני מקומות ולרשום ליד כל תמונה איפה צולמו השמיים ומתי (חורף סתו אביב, קיץ).

משחקים עם עננים

אפשר לעשות אותו הדבר עם פופקורן וגזע עץ.