Skip to main content

תיבת נח

יצירה של תיבת נח
 

בכיתה ב' יש בתי ספר שמבקשים מהילדים (בעזרת ההורים) ליצור תיבת נח ולהביא לכיתה.

זה קרה גם אצל אחיינית שלי, אז באתי לצלם.