Skip to main content

שמים פרחים כתומים: כמו צפורניים ארוכות של מכשפות

אוספים פרחים כתומים, הרבה פעמים הם נושרים מהשיח בעצמם, כדאי להסתכל מסביב ולהרים. מנסים להניח אותם על קצה האצבעות. רצוי להעזר במעט רוק על מנת שהפרחים ידבקו לאצבעות. הפרחים בתמונה מתאימים לידיים קטנות. אפשר לדמיין שזאת יד עם ציפורניים ארוכות של מכשפה מפחידה.