Skip to main content

צפיה בחרקים וזיהוי במגדיר

לטייל בשדה הקרוב או לצאת לטיול בטבע עם מגדיר חרקים. לנסות לזהות את החרקים שרואים במציאות לפי המגדיר, לומר את שמם. ניתן גם להכין מגדיר אישי המייצג את החרקים שפגשנו עד כה בטבע, על ידי כך שנצלם אותם בעצמנו ונוסיף לאלבום אישי הכולל שם ותמונה.

ניתן ללמד להרים אבנים שמתחתם צפוייה להתקיים ממלכה של חרקים, להסביר על החרקים שמהם כדאי להזהר, ואילו אבנים מרימים ומתי וכיצד מומלץ להזהר ולא להפוך כל אבן בעצמם.

הרחבות:

לצפות בחרקים באמצעות זכוכית מגדלת