Skip to main content

עריכת שולחן

עריכת השולחן - ללמד את הילדים דוגמא לעריכת השולחן, סידור הצלחת והסכו"ם בסדר הרצוי.

מעקב אחר מתן הוראות - בגיל צעיר ניתן לנצל את ההזדמנות למתן הוראות פשוטות לילדים להנחת פריטים  במקומות שונים כמו "שימי את המלחיה במרכז השולחן." מתן הוראות עוזר לפתח יכולות קשב. בהדרגה (לפי הקצב המתאים לכל אחד ) ניתן לתת הוראות מורכבות יותר : משתמשים במשפטים יותר ארוכים, במילים בעלות יותר ממשמעות אחת, בהוראה המכילה מספר אלמנטים. למשל, להביא מספר פריטים, לשים פריט ולהביא פריט אחר, לשים פריט במקום ספציפי המוגדר לפי צבע או גודל. שימוש בפועלים מגוונים: להראות, להניח, למצוא, לשים, להעביר.

עיצוב שולחן ערוך- בגילאים היותר גדולים אפשר להציע רעיונות לעיצוב שולחן האוכל ולחשוב יחד על תצוגה נעימה ומרשימה שתעלה חיוך על פני הסועדים, בעיקר לקראת ארוחות משפחתיות חגיגיות.