Skip to main content

מתנה למורה לראש השנה

בהשראת התפוח בדבש לברכות ראש השנה , אפשר לשלב שי של צנצנת בצורת תפוחית.