Skip to main content

משחק מסתובב - ילדים זזים

משחק מסתובב

במקום לסובב סביבונים אפשר להתחיל לסובב בקבוקים

המשחק דורש תרגול ,אבל אחרי שתופסים את הרעיון קשה להפסיק !!
 

מתאמנים ומשחקים ובאותה הזדמנות עושים התעמלות אירובית ממש.

 

אני מכירה את המשחק הזה עם כדור טניס במקום בקבוק, שכנים שלי הכינו בעצמם כזה.

הם גם  הכינו לבנות שלי משחק כזה מכדור טניס  וחבל, הן מאוד נהנו ממנו!