Skip to main content

למידה על עצמנו דרך הילדים בנושא אוכל

הילדים מזמינים אותנו ללמוד על עצמנו לחוות גדילה והתפתחות בדרכים רבות. הבחירה להפנות את תשומת ליבנו לאותם איתותים המכוונים אותנו ללמידה משותפת ולבחינה עצמית תוביל צמיחה. ההחלטה לאפשר חווית ילדות מעצימה נבדקת פעם אחר פעם בסיטואציות שונות ובהקשרים מגוונים.

דוגמא להתבוננות עצמית, היא לנסות להזכר בזכרון הראשון שלנו מאוכל. איך אנו מתייחסים לילדנו ביחס לאוכל בהשוואה לחוויה שזכרנו מהילדות. האם יש דמיון או שוני?

מה חשוב לנו להעביר לילדנו בנוגע לאוכל והרגלי אכילה?

אכילה מתוך הסחת דעת, אכילה  מסודרת משותפת באוירה נעימה. אכילה על מנת להתנחם, אכילה על מנת להשביע רעב. איכות המזון אותו אנו צורכים, מודעות לגבי מזון מועיל ולגבי מזון המזיק לגוף. כדאי לגבש לעצמנו הסכמות בנושא האוכל לגבי ערכים  משמעותיים בעינינו אותם אנו מעוניינים להעביר לילדנו לגבי אוכל או אכילה.  זאת אומרת, ששני ההורים יגבשו הסכמה לגבי הערכים המשמעותיים בנושא האוכל ויפעלו כמיטב יכולתם ליישמם כבר מראשית ההורות.