Skip to main content

כיבוד למסיבת מכשפות - אצבעות מכשפה

עוגיות בצורת אצבעות מכשפה
 

במסיבת נושא, חלק מהקטע של הכיבוד כדאי שיתאים לנושא המסיבה. אם אתם מתכוונים לארגן מסיבת מכשפות תוסיפו 2-3 אלמנטים שקשורים לנושא המסיבה.
הנה דוגמא של עוגיות מפחידות שנראות כמו אצבע של מכשפה, בחו"ל זה הולך חזק כשמארגנים מסיבות הלווין, ליל כל הקדושים. בארץ , נראה לי שרק מלהסתכל על העוגיות האלה מקבלים חשק לארגן מסיבת מכשפות לכבוד היום הולדת הקרוב.

לי זה עשה חשק למסיבת מכשפות. המשך יבוא.