Skip to main content

יצירה לטו בשבט - איך להכין ראש דשא?

יצירה של ראש דשא
 

סרטון הדרכה המציג הדרכה איך להכין בעצמנו ראש דשא.

החומרים הדרושים:

  • זרעי דשא
  • אדמה או נסורת
  • גרב ניילון
  • כוס/ פקק להעמיד בו את ראש הדשא
  • עיניים זזות
  • מנקה מקטרת
  • מספרים
  • דבק חם או דבק לבד

    שימוש בדבק חם על ידי מבוגרבהצלחה!