Skip to main content

ילדים מפסלים ילדים

בזוגות:

מתחלקים לזוגות, ילדה אחת היא הפסלת  חברתה היא החימר איתו היא עובדת, ואח"כ מתחלפים מתאים גם לפעילות הורה וילד. דוגמאות לפעילות: תנוחות יוגה, פיסול של חיות, פיסול של חפצים: שעון, ספל וכו'.

בקבוצה:

ניתן להתחלק לקבוצות, קבוצה אחת היא הפסלים וקבוצה שניה היא החומר. הפסלים אמורים לסדר בקבוצה את הקבוצה השניה בצורה שהתבקשו.

רעיונות מתאימים לחגים:

חנוכה:

  • ילדים שוכבים בצורה של סביבון על השטיח.
  • בצורה של האותיות מהסביבון: נ ג ה פ.
  • מארגנים את הקבוצה בצורה של סופגניות.

פסח:

  • פירמידה- ילדים מסדרים את חבריהם לצורה של פירמידה.
  • צפרדע- מסדרים את החימר: כל ילד בתנוחה של צפרדע.
  • כינים- בתנוחה של ילדים עם כינים.

ט"ו בשבט:

  • תנוחה של זרע שרק נבט.
  • תנוחה של עץ גבוה.
  • תנוחה של פרח פורח או של פרח שנסגר