Skip to main content

הכנת חיפושית פרת משה רבנו מפונפונים

סרטון המדגים הכנת חיפושית פרת משה רבנו מפונפונים

מתאים כפעילות יצירה לאחר הקראת הסיפור "החיפושית העצבנית" מאת אריק קרל

מתאים כפעילות יצירה ביום הולדת בנושא חרקים

חומרים:

  • פונפון אדום גדול
  • פונפון שחור קטן
  • מנקה מקטרת שחור
  • עיניים זזות
  • דבק
  • מספרים