Skip to main content

איך להתמודד עם לחצים של ילדים

במקרים רבים ילד מבקש משהו וכשאיננו יכולים למלא את מבוקשו הוא נלחץ ומתחיל לצרוח... מה קורה אז לנו? בדרך כלל אנחנו נלחצים מהלחץ שלו... דבר שמביא או לתגובת שרשרת של לחצים או למאבקי כוחות מיותרים. כיצד נוכל לעזור לו ולעצמנו באותו זמן לצאת מאותו מצב בלתי נסבל?

במקרה כזה אפשר להפעיל טכניקה של הצטרפות והובלה. במה הצטרפות? קודם כל בגובה, במימד הפיזי. לרדת לגובה של הילד. אחר כך באמפטיה על ידי יצירת סט של 3 שאלות שתשובתו של הילד, מן הסתם תהייה "כן" . למשל : איזה מבאס שזה קורה, נכון? בטח בא לך עכשיו לצעוק חזק? בטח לא בא לך לדבר עם אף אחד? ועכשיו אפשר להוביל עם שתי אופציות כאשר עליו לבחור אחת משתיהן. לדוגמה: ילד שרוצה ללבוש דווקא את חולצה האדומה שבאותו יום נמצאת בכביסה. לאחר שהצטרפנו אליו ב3 השאלות שהודגמו קודם , אפשר להמשיך ולשאול , עכשיו את רוצה את החולצה הכחולה או הירוקה?