Skip to main content

איך להכין קופסה מספר ישן?

היא לקחה ספר והפכה אותו לקופסה. מקסים!

אריזה של משלוח מנות נהדרת לתחפושת של ספרנית