Skip to main content

איך להכין מעמד לכלי כתיבה בצורת נעל ?

יצירה לתחילת שנה

היא לקחה בקבוק פלסטיק, גינס ישן והפכה אותם למעמד לכלי כתיבה בצורת נעל