Skip to main content

איך להכין מסגרת בהשראת הים ?

יצירה לקיץ

מכינים מסגרת לתמונה מחופשת הקיץ, אם התמונה מהים אפשר לקשט את המסגרת בהשראת הים.