Skip to main content

איך להכין דבורה מבלוני צורות ?

איך להכין דבורה מבלוני צורות ?


סרטון בו מודגמת הדרכה שלב אחר שלב, איך לקפל בלוני צורות ולהכין מהם דבורה .
יש להוסיף ציור בטוש להשלמת המראה הרצוי.