Skip to main content

רעיונות יצירתיים למשלוח מנות

רעיונות ליצירת משלוחי מנות מחומרים שיש בבית
רעיון מקורי ומדליק ליצירת משלוח מנות יצירתי לכבוד פורים.
דיקלה עמית מתיבת ההפעלות מראה דרך להנות מתהליך יצירה של משלוח מנות ולאלתר בהתאם לחומרים שיש בבית.