מחבואים בשילוב צלילים

לשחק מחבואים, בשילוב עם בובת ברווז מצפצפת. העומד הוא אמא ברווזה והמסתתר הוא ברווזון קטן שאבד לאמא.

במקום לספור נותנים זמן להסתתר כאשר מדקלמים בקול רם את השיר "ברווזים ברווזים בואו הביתה- לא רוצים" בנתיים מתחבאים יחד עם בובת הברווז המצפצפת. העומד "אמא ברווזה" צריכה לחפש את המסתתר "ברווזון קטן" תוך כדי שהברווזון משמיע את קולות הציפצוף בעזרת הבובה. ניתן גם לשחק ללא בובה ולהשמיע קולות ברווזון חלשים בעצמנו.

מתאים כפעילות משחק לאחר הקראת הספר " עשרה ברוזי גומי קטנים" מאת אריק קרל.