Skip to main content

שתיל בקופסת שימורים

יצירה של הכנת עציץ מקופסת שימורים

רעיון מעולה לט"ו בשבט וליום כדור הארץ.

 

הכנת הקופסה תעשה על ידי מבוגר.