Skip to main content

עוגיות עם פתק סודי

סרטון בו מדגימה קרין גורן איך מכינים עוגיות עם פתק סודי.

הצעות:

  • להכניס ברכות לראש השנה בעוגיות.
  • להכניס גילוי עתידות לעוגיות, מתאים לאוהל קוסמת.
  • מתאים גם ליום המשפחה, לצרף פתק עם הקדש אישית לכל בן משפחה.