Skip to main content

יצירה לראש השנה מבצק סוכר - תפוחים מחייכים

מאת טל צפריר וגלית זינגמן

הדרכה שלב אחר שלב של יצירה לראש השנה מבצק סוכר

תפוחים מחייכים - טל צפריר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ההדרכה לקוחה מסדרת החוברות "ימים מתוקים", חוברת מס' 7- חגי תשרי וחזרה ללימודים