Skip to main content

איך להכין טירה ממקלות של ארטיק ?

יצירה ממקל ארטיק

סרטון המדגים איך מכינים טירה ממקלות של ארטיק, דבק, ונייר דבק.
לקראת סוכות עם קצת סכך אפשר בקלות להפוך את הטירה לדגם של סוכה.