Skip to main content

13 רעיונות למשחקים ופעילויות בסוכה - פוסט שיתופי

 

 

משחקים ברוח חג סוכות כולל פעילויות המעודדות חיבור והתקרבות לטבע, בתוך הסוכה ובחצר מסביב לסוכה.

 

13 רעיונות לפעילויות ומשחקים לסוכות 

 

  • איספו חומרים מהטבע כדי לשחק איתם משחק הזיכרון "מה נעלם?" . הגבירו את רמת הקושי לפי הגיל והניסיון, תתפלאו כמה אימון שרירי המוח מגדיל את היכולת לזכור.

 

  • איספו חומרים מהטבע ומיינו אותם בקרטון ביצים , השתמשו בקופסה כדי לצייר בחפצים בהשראת חנוך פיבן או להכנת מנדלות על האדמה.
  • לספר צ'יזבטים בסוכה בלילה